Noodoplossingen

Wateroverlast

We beschikken over twee noodpompen voor de afvoer van water bij wateroverlast, één van 972 m³/h en één van 1800 m³/h. De pompen worden aangedreven door een trekker en kunnen worden uitgerust met een flexibele slang om een afstand van 50 meter te overbruggen. Uiteraard zijn de noodpompen ook geschikt om water te verpompen als er een tekort aan water is, bijvoorbeeld bij beregening van uw land.

Energietekort

We staan klaar met een 40KVA trekkergenerator als de stroomtoevoer is onderbroken of als er een tijdelijke noodvoorziening moet worden getroffen.

Sneeuwval

We beschikken over meerdere sneeuwschuivers en een veegmachine voor het ruimen van sneeuw en ijs. U kunt onze sneeuwschuivers voor een seizoen huren – al dan niet in combinatie met een strooier.