Grondverzet

Grondwerk en -transport

Loonbedrijf Kats weet alles over de technische en conditionele bewerkingen van grond en kan elk terrein geschikt maken voor een nieuwe bestemming. Of het nu gaat om landbouw, natuur, stadsuitbreiding, waterlopen of sportvelden.

U kunt ons inschakelen voor het aanleggen en verbeteren van verhardingen, het aansluiten van rioleringen, het aanleggen van funderingen, vijvers, sloten en paardenbakken en het vervoeren van grond, grind en zand. Loonbedrijf Kats verzorgt al het grondwerk volledig.

Een brede inzetbaarheid

We beschikken over een Ahlmann shovel, die bekend is in de wegenbouw. Voor bijzondere projecten zetten we onze verreiker in. Deze heeft een hefhoogte van 7 meter.

Onze 5,5 tons Hyundai rupskraan is breed inzetbaar en daarom een veelgevraagde kraan in de groenvoorziening. De kraan is voorzien van bakken in alle maten. Het aanbod van hulpstukken bestaat uit een sorteergrijper, een baggerbak, een maaikorf en een puinbak. In sommige situaties gebruiken we een verlenggiek.

Een ideale combinatie

De rupskraan vormt, zeker op moeilijk bereikbare plaatsen, een ideale combinatie met onze 4,5 tons kipwagen voor grond- en zandtransport. We gebruiken dit kipwagentje en een kleine New-Holland trekker voor het transport van fijn materiaal. Voor het grove werk zetten we onze Beco Gigant 200 in.