Loonbedrijf Kats is opgericht in 1959, gevestigd in Numansdorp en werkzaam in de agrarische, de cultuurtechnische
en de grond-, weg- en waterbouwsector. We werken onder meer voor akkerbouwers, veehouders, waterschappen, rijkswaterstaat, gemeenten, aannemers en particulieren.

Akkerbouw

Grondbewerkingen zoals woelen, cultiveren, ploegen, frezen, eggen en kilveren. Poten en zaaien. De verzorging van gewas. Oogsten en rooien. Loonbedrijf Kats beschikt over een schat aan kennis en ervaring op het gebied van agrarische grond en bodemeigenschappen.

Lees meer →

Veehouderij

De voederwinning van gras moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren om tot een optimaal resultaat te komen. Loonbedrijf Kats beheerst het traject van zaaien tot oogsten. Wij kunnen maaien, schudden, harken, persen, wikkelen, laden en het transport op korte en lange afstand regelen.

Lees meer →

Cultuurtechniek

Ruilverkaveling, grondverbetering, de aanleg en inrichting van weg- en watersystemen. Wij weten er alles vanaf. Loonbedrijf Kats ontgraaft en verzet grond, voert drainagewerk uit, legt rioleringen aan, baggert sloten, onderhoudt watergangenen en plaatst beschoeiingen en damwanden.

Lees meer →

Groenvoorziening

Loonbedrijf Kats zorgt voor de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen. We planten en verzorgen bomen, knippen hagen, maaien bermen, slootkanten en gazons, maken bedrijfsterreinen onkruidvrij en weten dé oplossing voor het bestrijden van ongedierte.

Lees meer →